king10.jpgborikan.jpg

ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

บัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคระนอง  29 มิย60

หนังสือโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน 12กย60

หนังสือรายชื่อนศท.ที่ขอยกเว้นการตรวจเลือกทหาร  12กย60

ประกาศผลการทดสอบร่างกายเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ทุกนายสมัครเข้าชมรมจิตอาสาโดยโหลดใบสมัครได้ที่นี้แล้วส่งที่ห้องฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาภายในวันที่ 31 มิถุนายน 2560

 

 

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคระนองประจำปีการศึกษา2560

 

FACE BOOK ชมรมนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคระนอง

QR Code line ชมรม นศท.วท.ระนอง 

วิทยาลัยเทคนิคระนอง 155 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ระนอง 8500 โทรศัพท์ 077-811393 โทรสาร 077-821507