king10.jpgborikan.jpg

มอบบ้านพักอาศัย ให้กับนายผึ่ง จงนอก

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ ลิ้มรักษา,นายจิตติ เลิศศักดิ์วานิช,นายสุชาติ การสมาน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง มอบบ้านพักอาศัย ให้กับนายผึ่ง จงนอก ณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง บ้านพักอาศัยหลังนี้ดำเนินการสร้างโดยอาจารย์เจริญรัตน์ พูลสวัสดิ์และนักศึกษาสาขาวิชาการก่อสร้าง ภายใต้การดูแลของนายดุลยวิศ สมจิตต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง ได้รับเกียรติจากนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มาเป็นประธานในพิธีเปิด

วิทยาลัยเทคนิคระนอง 155 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ระนอง 8500 โทรศัพท์ 077-811393 โทรสาร 077-821507