king10.jpgborikan.jpg

คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคระนองได้รับรางวัลเหรียญทอง

คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคระนองได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการนำเสนอผลงานวันนี้ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ระดับประเทศ ของคุรุสภา ประจำปี 2560 ในวันที่ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

 

 

วิทยาลัยเทคนิคระนอง 155 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ระนอง 8500 โทรศัพท์ 077-811393 โทรสาร 077-821507