borikan.jpgking10.jpg

มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดร้องเพลง TO BE NUMBER ONE THE STAR RANONG 2017

16 มิ.ย. 60 นายดุลยวิศ สมจิตต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดร้องเพลง TO BE NUMBER ONE THE STAR RANONG 2017 ให้กับ นางสาวใบหม่อน คันทะมาลา นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการโรงแรม โดยมี นางสาวปิยธิดา หงษ์ศรี เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุม

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคระนอง ส่งนักเรียนนักศึกษาดังนี้
1.นายทวีศักดิ์ เรืองบ้านท่า ปวส.2
2.นางสาวใบหม่อน คันทะมาลา ปวช.2
3.นางสาวกันยาพร ทับสมุทร ปวช.2
เข้าร่วมประกวดร้องเพลง TO BE NUMBER ONE THE STAR RANONG 2017 ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีนางสาวปิยธิดา หงษ์ศรี เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแล การประกวดในครั้งนี้ นางสาวใบหม่อน คันทะมาลาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการดังกล่าวดำเนินการโดย คณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง

 

วิทยาลัยเทคนิคระนอง 155 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ระนอง 8500 โทรศัพท์ 077-811393 โทรสาร 077-821507