borikan.jpgking10.jpg

โครงการก้าวล้ำ นำความรู้ สู่งานโรงแรม

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคระนอง ดำเนินการจัดโครงการก้าวล้ำ นำความรู้ สู่งานโรงแรมโดยนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทวิภาคี ศึกษาดูงานด้านการโรงแรม ณ โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์ จังหวัดระนอง

 

วิทยาลัยเทคนิคระนอง 155 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ระนอง 8500 โทรศัพท์ 077-811393 โทรสาร 077-821507