king10.jpgborikan.jpg

เข้าศึกษาดูงานระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลหัวหิน

คณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำนักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.1 เข้าศึกษาดูงานระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

วิทยาลัยเทคนิคระนอง 155 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ระนอง 8500 โทรศัพท์ 077-811393 โทรสาร 077-821507