king10.jpgborikan.jpg

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานแผนงานและความร่วมมือ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานแผนงานและความร่วมมือ

 

วิทยาลัยเทคนิคระนอง 155 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ระนอง 8500 โทรศัพท์ 077-811393 โทรสาร 077-821507