king10.jpgborikan.jpg

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

 

 

นายสุชาติ  การสมาน

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

  • งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  • งานครูที่ปรึกษา
  • งานปกครอง
  • งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
  • งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
  • งานแนะแนวและสวัสดิการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคระนอง 155 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ระนอง 8500 โทรศัพท์ 077-811393 โทรสาร 077-821507